- Komerční sdělení-zpravy

Chcete-li zateplit svůj starší rodinný dům, požádejte stát o dotaci

- Komerční sdělení -vogue

Máte-li rodinný dům starší deseti let, můžete požádat stát o příspěvek na zateplení. A nemusíte ani shánět licencovanou stavební firmu.

Ministerstvo dopravy a výstavby MDV SR vyhlásilo již pátou výzvu k zateplování starších rodinných domů. Zájemci mohou podávat žádosti elektronicky na www.zatepluj.sk od 17. června do 30. září 2019 nebo do zaevidování nejvýše 500 žádostí. V dosavadních čtyřech uzavřených výzvách se přihlásilo 441 zájemců. Oproti plánovanému počtu dotací 2000 je to poměrně málo. Nízký zájem byl podle odborníků způsoben nedůvěrou v byrokratické postupy, ale také podmínkou, že rekonstrukci musí provést licencovaná stavební firma. Menší stavební firmy zaměřené na rodinné domy totiž licenci nemají, větší licencované jsou však často beznadějně vytěženy velkými projekty. Letos však MDV SR upravilo podmínky, aby vyšlo vstříc co nejvíce zájemcům. Projektanti, kteří se zabývají dotovanými projekty, ujišťují žadatele, že byrokratické zátěže se není třeba obávat. Mnoho zateplení se dnes dělá „bez papírů“, před čímž majitele varují stavbaři i zkušenosti z praxe – zateplení bez faktury se mnohým vymstí už po pár letech.

Kdo může získat dotaci
O dotaci může požádat fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt a je vlastníkem rodinného domu na Slovensku. Příspěvek se poskytuje na zateplení rodinných domů na území ČR, které byly dány do užívání alespoň 10 let před zateplením, a jsou využívány výlučně k bydlení. Musí mít celkovou podlahovou plochu nejvýše 150 m2 u jednopodlažních budov, resp. 300 m2 u vícepodlažních budov. Příspěvek se vztahuje i zpětně na práce zahájené po 31. prosinci 2014. Dotace je ve výši maximálně 8800 eur, z toho na dokumentaci je určena částka 800 eur, na zateplení získá úspěšný žadatel dotaci do výše 40 % z způsobilých nákladů, maximálně však 8000 eur .

Čtěte také:

Vybudujte si vyvýšený záhon

Na zateplení „bez papíru“ již mnozí doplatili
V současnosti mnozí majitelé starších domů na Slovensku upřednostňují zateplení svépomocí nebo „bez papírů“. V praxi to znamená, že stavbař sníží cenu projektu o 20%, ale majitel domu nedostane smlouvu ani fakturu. Poctiví stavbaři před takovým postupem varují, v posledních letech jsou přizváni ke stovkám stavebních poruch, které však nelze reklamovat. „Když majitelé domů využijí stavaře, který použije levnou izolaci, síťku i lepidlo, v té době ušetří, ale fasáda začne po pár letech praskat a vydouvat se. Tehdy nás zavolají k posouzení, neboť by to chtěli nějak reklamovat. Ale když nemají ani jeden doklad, nemají žádnou možnost vymáhat nápravu nebo odškodnění. Nemohou to řešit soudní cestou, neboť jsou spolupachateli trestného činu neodvedení DPH,“ upozorňuje Ing. Tomáš Krempaský ​​z projekčního ateliéru Enval, který se již 4 roky zaměřuje na vypracování podkladů pro žádosti k získání příspěvku na zateplení.

Vyplatí se využít dotaci?
Příspěvek umožňuje zrealizovat zateplení podstatně kvalitněji, než je běžné při svépomocném zateplení, a to dokonce s nižšími výdaji. „Jako ilustrační příklad můžu uvést rodinný dům se zateplovanou plochou fasády 133 m2. Výdaje vlastníka se státním příspěvkem budou 9 078 € a bez dotace i „bez papírů“ 11 488 €. V tomto případě ušetří 2 410 eur, navíc bude mít možnost případné chyby a nedostatky reklamovat,“ zdůrazňuje Peter Robl, Public affair manager Knauf Insulation.

Nelekněte se byrokratického strašáka
Mnozí zájemci o dotaci to vzdají, když přijdou na stránku www.zatepluj.cz a vidí počet příloh, které jsou k žádosti potřebné. Stránka možná působí dost odstrašujícím způsobem a je tam příliš mnoho informací, kterým klienti nerozumí. Přitom pro klienta je to velice jednoduché. Jediné, co má žadatel zajistit, jsou písemná a čestná prohlášení, tedy přílohy D4 a D5, jejichž formuláře jsou již předpřipravené a kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení o stáří stavby. Zbývající dokumentaci zajistí projektant, jehož honorář je hrazen z příspěvku dotace. „Pro stavebního odborníka jsou přílohy základní a rutinní věci, které pro něj nejsou problémem. Po čtyřech vlnách máme již dostatek zkušeností. Musíme ministerstvo pochválit, vychází žadatelům všemožně vstříc a nedělá žádné problémy s proplácením tohoto příspěvku, když žadatel splní podmínky,“ vysvětluje Tomáš Krempaský.

Jak postupovat bez stresu
Žadatelé by si měli uvědomit, že když vyplní elektronickou žádost a odešlou ji na MDV SR, zůstává jim 10 dní na celou projektovou dokumentaci. Když se obrátí na projektanta až po odeslání žádosti, je to velký časový stres. Proto je optimální, aby prvním krokem bylo oslovení projektanta. „Když nás klient osloví, nejprve zjistíme, zda splňuje požadované podmínky pro dotaci a poté vypracujeme potřebné přílohy. Dokumentaci dokážeme kompletně připravit za 2 – 4 týdny,“ říká Ing. Krempaský. Dosud byl problém is požadavkem licencované stavební firmy na TSÚS. Stávalo se, že žadatel žádost podal a když mělo dojít k realizaci stavby, nenašel v požadované lhůtě licencovanou firmu. V tomto kole dotací se tento problém vyřeší. „V pátém kole výzvy už neplatí podmínka, že zateplování musí realizovat licencovaná firma. Nadále však musí žadatel předložit zpracovaný projekt zateplení rodinného domu, včetně projektového energetického hodnocení,“ upřesnila mluvčí ministerstva Karolína Ducká.

Co vám proplatí a kdy
Žadatel může podat žádost o příspěvek po ukončení zateplení rodinného domu, ale i před jeho realizací a MDV ČR mu rezervuje výši příspěvku na 12 měsíců. Pokud se bude předkládat žádost po ukončení zateplení, o poskytnutí příspěvku bude rozhodnuto do 90 dnů. Pokud se však bude předkládat žádost o příspěvek před realizací zateplení rodinného domu, proces posuzování žádosti bude probíhat ve dvou etapách. Žadatel může žádat o proplacení všeho, co zlepšuje energetickou úspornost domu. Patří sem tedy náklady na zateplení obvodové stěny, střechy, vnitřních příček mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, podlahy, na výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla, tedy nejčastěji kotle a vyregulování topné soustavy, termoregulační hlavice, hromosvod, rekonstrukci balkon. Podle pravidel dotace nejsou oprávněny požadavky příspěvku na stínění, klimatizace, podlahovou krytinu, vanu, sanitu, obklady ani nové radiátory.

- Reklama -zpravy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora