- Komerční sdělení-zpravy

Koupě bytu na dražbě – za a proti

- Komerční sdělení -vogue

Výběr nemovitosti přes inzerát, za účasti realitní kanceláře nebo od známých není jediným způsobem, jak se dostat k bytu. Možností je také dražba, kde lze najít dobré bydlení za slušnou cenu. Otázkou je, zda výhody tohoto způsobu koupě převýší minusy s tím spojené.

O koupi bytu prostřednictvím dražby se mluví jako o levnější a celkově výhodnější, což je ve většině případů pravda. Přesto se při této formě koupě nemovitosti jen zřídkakdy vyhneme jistým mínusem. Vzhledem k tomu se preferovat dražbu jako formu hledání bydlení nevyplatí každému. Jaké jsou tedy pro a proti takové koupě a kdy se po ní vyplatí sáhnout?

  • Možnost získat byt za nižší cenu

Hlavním důvodem koupě bytu na dražbě je cena. Ta může být ve srovnání s tržní cenou nižší io 20 až 30 %. V tomto případě mluvíme o ceně určené znalcem, která zvykne být jen vyvolávací cenou. Přesto existuje vysoký předpoklad, že konečná prodejní cena bude stejně srovnatelně nižší než na trhu.

  • Úspora poplatků spojených s koupí

Čtěte také:

Zavěšená zahrádka

Další peníze lze díky koupi bytu na dražbě ušetřit na různých poplatcích, zejména těch katastrálních. S tím se pojí i jisté ulehčení od administrativních záležitostí, o které se postará dražební společnost.

  • Okamžitý přechod vlastnických práv

Pokud se vám podaří vydražit nemovitost, jejím majitelem se stáváte okamžitě po uzavření aukce a následném vyplacení ceny. Pozdější zápis do katastru tak bude už jen oficialitou.

  • Absence dluhů, exekucí a jiných břemen

Zatímco při koupi bytu běžným způsobem můžete natrefit na nevyrovnané dluhy, věcná břemena či jiné tíhy, v případě dražby je taková šance téměř nulová. Vydražením nemovitosti také zanikají případná zástavní práva.

  • Zaplacení dražební jistoty

Mnohé zájemce o byt může při dražbě odradit nutnost uhrazení dražební jistoty v hotovosti ještě před spuštěním aukce. Tu sice dostanete v případě neúspěšné dražby zpět, ale ne každý má hned po ruce částku ve výši do 30% z vyvolávací ceny, nejvýše však do 49 790, 88 €.

  • Vyplacení kupní částky do 15 dnů

S finančními nároky koupě bytu na dražbě se pojí i podmínka vyplacení kupní ceny do 15 dnů od aukce. Navíc zájemce, který vydražil byt, ale do 15 dnů nevyplatí kupní částku, přichází o vlastnictví bytu a nebude mu vrácena ani výše zmíněná dražební jistota.

  • Slabší nabídka novostaveb

I když v nabídce dražebních společností nové byty nechybí, jejich nabídka je o něco menší. Obzvlášť to platí u bytů situovaných v méně lukrativních lokalitách.

  • Problémy s předáním bytu

Neochota předchozího majitele vyklidit a předat objekt sice nebývá častým případem, ale setkat se s ní můžete i vy. Překážkou může být také právo napadnout dražbu u soudu, což přináší další komplikace při předávání bytu.

Zvážení všech plusů a minusů vám může odpovědět na otázku, zda je koupě bytu formou dražby pro vás správnou volbou. V případě, že ano, další výhodou je zveřejnění všech dražeb v Obchodním věstníku, kde můžete sledovat nejnovější nabídky a lze také najít ten správný byt splňující vaše požadavky.

- Reklama -zpravy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora